Cookies + zásady ochrany osobných údajov

ZC-Toth.sk

1. Prevádzkovateľ tohto webu:

 • Jozef Tóth
 • so sídlom: Kráľová nad Váhom 195, okres Šaľa, 925 91
 • IČO: 40511103
 • DIČ: 1027065963
 • číslo živnostenského registra: 405-2754, OÚ Šaľa

… spracováva a uchováva nasledovné osobné údaje zákazníkov:

 • meno a priezvisko,
 • IČO, DIČ, DIČ DPH a názov firmy,
 • e-mailovú adresu a telefónne číslo,
 • e-mailovú komunikáciu, informácie a podklady poskytnuté zákazníkmi.

V súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (…), prevádzkovateľ spracováva a uchováva vyššie uvedené osobné údaje za účelom evidencie zmluvy a plnenia zmluvy po dobu 10 rokov.

2. Na základe zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa vysvetlenie ohľadne spracovania vašich osobných údajov, informácie o tom, ako a aké vaše osobné údaje spracováva,
 • vyžiadať si prístup k týmto osobným údajom a ich kópiu, prípadne požadovať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov uchovávaných prevádzkovateľom,
 • požadovať od prevádzkovateľa výmaz vašich osobných údajov (čo bude mať za následok ukončenie jednania o zmluve a bude prevedené, len ak oprávnený záujem prevádzkovateľa neprevažuje nad vašim právom na ochranu súkromia),
 • ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, či prevádzkovateľ dodržiava svoje povinnosti ohľadne spracovávania a ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa v tejto veci na prevádzkovateľa, na Úrad na ochranu osobných údajov, alebo na súd.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať a chrániť vaše osobné údaje v súlade s GDPR a zákonom na ochranu osobných údajov, a nezdieľať ich s treťou stranou s výnimkou zákonných dôvodov a v tomto domumente uvedených spracovateľov.

3. Ako tento web používa cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve webových stránok ukladajú do vášho PC alebo iného zariadenia. Cookies používajú takmer všetky webové stránky.

Prevádzkovateľ používa na tomto webe nasledovné cookies:

 • Technické cookies na zabezpečenie funkčnosti tohto webu.

Používanie a zber cookies na zabezpečenie funkčnosti, prevádzky a funkcií tohto webu je možné považovať za spracovanie osobných údajov na základe zákonného dôvodu, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Takéto použitie cookies je právne povolené na základe čl. 6 odst. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (…).

Ak nesúhlasíte s cookies

Proti zberu cookies na tomto webe môžete zaslať námietku na e-mailovú adresu prevádzkovateľa. Vaša námietka bude v čo najkratšom čase, ale najneskôr do 30 dní, prevádzkovateľom posúdená a zodpovedaná.

V každom modernom internetovom prehliadači máte možnosť použiť anonymný režim, tzv. režim inkognito, v ktorom sa počas prehliadania internetu uložené cookies automaticky vymažú po zatvorení okien prehliadača spustených v tomto režime.

Kedykoľvek si môžete cookies vo svojom prehliadači vymazať, alebo ich ukladanie v nastaveniach prehliadača jednoducho zakázať.

Postupy pre internetové prehliadače:

Jozef Tóth.

Platné od 1.6.2019.